Viljamarkkina

Tämän pelin tarkoituksena on antaa kuva mahdollisista tapahtumista viljamarkkinoilla ja niiden vaikutuksesta viljan myyntihintoihin ja viljelijän tuloihin. Pelissä tehdään myyntisopimuksia päivän hintaan tai kiinteään hintaan myöhempään toimitusajankohtaan.

Sopimustuotanto on viljelijän ja ostajan välinen, molempia sopimusosapuolia hyödyttävä kumppanuussuhde.

Sopimusviljely tarjoaa apukeinoja määrä-, hinta- ja laaturiskien hallintaan koko jalostusketjussa, mutta sadon määrään ja laatuun liittyviä riskejä ne eivät pysty kokonaan poistamaan. Viljelysopimukset kuitenkin auttavat tilan viljelysuunnitelman tekemisessä pyrittäessä kannattavaan tuotantoon.